Členovia Liturgickej komisie KBS

Členovia:

J. E. Mons. Stanislav Stolárik, predseda
J. E. Mons. Viliam Judák, člen
J. E. Mons. Marek Forgáč, člen a predseda Hudobnej subkomisie

Znalci:

Rastislav Adamko
Amantius Akimjak
István Biróczi
Peter Caban
Daniel Dian
Ján Dubina
Vlastimil Dufka
Peter Dzijak
Štefan Fábry
Vladimír Kiš
Anton Konečný
Andrej Krivda, tajomník
Vojtech Nepšinský
Jozef Pekár
Gabriel Ragan
Jozef Sokolský
Peter Staroštík
Štefan Tuka
Marián Valábek
Štefan Vallo
Pavol Zvara