Kniha katechéz o svätej omši

Liturgická komisia KBS pri príležitosti uvedenia obnoveného vydania Rímskeho misála dáva bezplatne k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši.
Publikácia s názvom Eucharistia utvára Cirkev je prekladom katechéz pátra Ildebranda Scicoloneho, OSB, ktorý je emeritným profesorom Pápežského liturgického inštitútu v Ríme a zároveň jeho bývalým moderátorom.
Publikácia je bezplatne dostupná na tejto stránke.

Nový spevník responzóriových žalmov na Cezročné obdobie

Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a univerzitné vydavateľstvo VERBUM koncom roka 2020 vydali spevník responzóriových žalmov na všedné dni (férie) Cezročného obdobia (I. cyklus), ktorého zostavovateľmi sú prof. Rastislav Adamko a Mgr. Jozef Horvát. Dielo je zavŕšením niekoľkoročného procesu editovania a komponovania žalmových spevov a ponúka obohatenie hudobnej stránky omšovej liturgie.
Kliknite pre viac informácií.

Dotlač pohrebných obradov

Spolok svätého Vojtecha vydal opäť publikáciu Pohrebné obrady, ktorá bola už veľmi žiadaná. Svojím obsahom zohľadňuje nové pastoračné potreby a vystihuje miestne zvyky, ako to požadoval Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii o liturgii Sacrosanctum concilium. 
Liturgická kniha Pohrebné obrady je dostupná v obchodnej sieti SSV a internetovom obchode eVojtech.sk.