Dotlač pohrebných obradov

Spolok svätého Vojtecha vydal opäť publikáciu Pohrebné obrady, ktorá bola už veľmi žiadaná. Svojím obsahom zohľadňuje nové pastoračné potreby a vystihuje miestne zvyky, ako to požadoval Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii o liturgii Sacrosanctum concilium. 
Liturgická kniha Pohrebné obrady je dostupná v obchodnej sieti SSV a internetovom obchode eVojtech.sk.