Tretie typické vydanie Rímskeho misála v slovenčine

V zmysle promulgačného dekrétu Konferencie biskupov Slovenska vstupuje nový slovenský Rímsky misál do platnosti 1. januára 2022.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v sekcii venovanej novému Rímskemu misálu.