Inštrukcia k sláveniu slávností Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Narodenia sv. Jána Krstiteľa v roku 2022

V tomto roku na piatok 24. júna pripadajú dve slávnosti: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
a Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

1) Vo všeobecnosti platí, že v piatok 24. júna sa slávi slávnosť Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho. Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa sa prekladá na štvrtok 23. júna, pričom
vo štvrtok 23. júna večer sa už slávia prvé vešpery zo slávnosti Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho.

2) V Trnavskej arcidiecéze (a prípadne tam, kde je sv. Ján Krstiteľ patrónom mesta alebo
rehoľnej spoločnosti) to ale platí opačne – v piatok 24. júna sa slávi slávnosť Narodenia
sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa prekladá na štvrtok 23.
júna, pričom vo štvrtok 23. júna večer sa už slávia prvé vešpery zo slávnosti Narodenia sv.
Jána Krstiteľa.

Tieto pokyny sú správne uvedené v Direktóriu na tento rok (s. 240 – 243).
Pre Trnavskú arcidiecézu je potrebné doplniť, že slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
nevypadáva, ale slávi sa vo štvrtok 23. júna do modlitby popoludní vrátane.