Nový spevník responzóriových žalmov na Cezročné obdobie

Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a univerzitné vydavateľstvo VERBUM koncom roka 2020 vydali spevník responzóriových žalmov na všedné dni (férie) Cezročného obdobia (I. cyklus), ktorého zostavovateľmi sú prof. Rastislav Adamko a Mgr. Jozef Horvát. Dielo je zavŕšením niekoľkoročného procesu editovania a komponovania žalmových spevov a ponúka obohatenie hudobnej stránky omšovej liturgie.

Záujemcovia si spevník môžu objednať za cenu 15€ + poštovné na e-mailovej adrese jan.gera@ku.sk V prípade kúpy priamo do kostola autori odporúčajú objednať spoločne dva kusy - jeden pre organistu, druhý pre žalmistu.

Spevník tvoria responzóriové žalmy na všetkých 34 týždňov I. Cezročného cyklu (Pondelok - Sobota). Ako v úvode k publikácii vysvetľuje prof. Adamko: "každý zo 150 žalmov má svoju jedinečnú atmosféru, ktorú by mala vystihnúť aj hudba. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre koncepciu, podľa ktorej každý žalmový text má vlastný nápev a objaví sa vždy len v spojení s daným žalmomVyužili sme pri tom už existujúce a v praxi dobre prijaté žalmové nápevy zo skoršie publikovaných častí Liturgického spevníka." Mnohé žalmy však bolo potrebné skomponovať nanovo, k čomu okrem editorskej dvojice prispeli aj ďalší známi skladatelia a organisti (Stanislav Šurin, Matej Bartoš a iní). Kritériom pri komponovaní nových spevov bol predovšetkým ich liturgický zmysel: "Pri responzóriových žalmoch ide o spev sólistu, ktorý by mal byť ozdobnejší, melodicky viac rozvinutý a náročnejší, aby tak mohol vytvoriť atmosféru a aj dostatočný časový priestor na meditáciu. Refrén žalmu (responzum) je určený pre celé zhromaždenie, preto je melodicky jednoduchší a rytmicky prispôsobený pre spoločný spev. "