Kniha katechéz o svätej omši

Liturgická komisia KBS pri príležitosti uvedenia obnoveného vydania Rímskeho misála dáva bezplatne k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši.
Publikácia s názvom Eucharistia utvára Cirkev je prekladom katechéz pátra Ildebranda Scicoloneho, OSB, ktorý je emeritným profesorom Pápežského liturgického inštitútu v Ríme a zároveň jeho bývalým moderátorom.

Katechézy sú rozdelené do dvoch častí:
V prvej sú predstavené niektoré doktrinálne pohľady na slávenie Eucharistie so snahou odpovedať na otázky: čo sa slávi, kto slávi, prečo sa slávi a ako sa slávi.
V druhej časti je vysvetlený obrad svätej omše na základe inštrukcií Všeobecných smerníc Rímskeho misála.

Publikáciu si je možné stiahnuť na tomto odkaze.
 


Obsah publikácie:
Úvod
TEOLÓGIA SVÄTEJ OMŠE 
1. Evanjelium zmŕtvychvstania 
2. Štyri významy Veľkej noci (Paschy) 
3. Tajomstvo, sviatosť, spomienka 
4. Eucharistia – obeta a hostina 
5. Eucharistia utvára nedeľu – deň Pána 
6. Trochu histórie 
OMŠOVÝ PORIADOK 
7. Štruktúra svätej omše 
8. Úvodné obrady 
9. Liturgia slova 
10. Obetovanie (príprava obetných darov)
11. Eucharistická modlitba 
12. Obrad prijímania 
13. Pastoračné odporúčania 
14. Podnety pre spiritualitu