Celoslovenský liturgický deň

Liturgická komisia KBS a Teologická fakulta KU v Košiciach pripravili Celoslovenský liturgický deň, ktorý sa bude konať 26. októbra 2023 v Košiciach. Podnetom je tohtoročné 60. výročie od prijatia konštitúcie o posvätnej liturgii na Druhom vatikánskom koncile (4. december 1963). Témou bude vzťah reformy ekleziológie a reformy liturgie po koncile. Pozvanú prednášku prednesie Rev. Dr Mark J. Zammit z Maltskej univerzity. Program a podrobnosti sú k dispozícii na plagáte a na stránke www.liturgickyden.sk.

Požehnaný Boh – vysvetlenie

V novom slovenskom vydaní Rímskeho misála, ktoré používame od začiatku tohto roka, došlo k viacerým významným zmenám. Medzi väčšie zmeny týkajúce sa aj textov ľudu, patrí úprava prekladu výrazu „benedictus Deus“. Doterajší preklad „zvelebený Boh“ bol v novom vydaní misála upravený na „požehnaný Boh“.
Liturgická komisia KBS dostáva viacero otázok k tejto zmene, preto bol pripravený podrobnejší komentár, ktorý sa nachádza v tomto článku.

Aktuálne informácie k uvedeniu nového Rímskeho misála

Nové slovenské vydanie Rímskeho misála sme začali používať 1. januára 2022.
Na stránke Liturgickej komisie KBS sú aktuálne informácie:
Usmernenie k uvedeniu tretieho slovenského vydania Rímskeho misála
Prehľad zmien textovej časti misála
a Úpravy notovej časti misála.

Do osobitnej pozornosti dávame aj podklady pre organistov: Nové a hudobne upravené odpovede ľudu, ktoré obsahujú notové podklady pre odpovede v dialogoch, ktoré doteraz v misáli neboli zhudobnené, ako aj upravené trojité Amen.

Nové vydanie Obradu birmovania

Nakoľko uplynulo už 45 rokov od vydania Obradu birmovania v slovenskom jazyku (1976), Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pripravila jeho revidované vydanie.
V novom vydaní Obradu birmovania sa zohľadnili zmeny v terminológii podľa aktuálnych liturgických kníh, upravené boli úvodné poznámky a texty biblických čítaní sú uvedené podľa súčasného znenia Lekcionárov. Obnovený Obrad birmovania sa stáva záväzným pre diecézy Slovenska od 1. januára 2022. 

Kniha katechéz o svätej omši

Liturgická komisia KBS pri príležitosti uvedenia obnoveného vydania Rímskeho misála dáva bezplatne k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši.
Publikácia s názvom Eucharistia utvára Cirkev je prekladom katechéz pátra Ildebranda Scicoloneho, OSB, ktorý je emeritným profesorom Pápežského liturgického inštitútu v Ríme a zároveň jeho bývalým moderátorom.
Publikácia je bezplatne dostupná na tejto stránke.