Aktuálne informácie k uvedeniu nového Rímskeho misála

Nové slovenské vydanie Rímskeho misála sme začali používať 1. januára 2022.
Na stránke Liturgickej komisie KBS sú aktuálne informácie:
Usmernenie k uvedeniu tretieho slovenského vydania Rímskeho misála
Prehľad zmien textovej časti misála
a Úpravy notovej časti misála.

Do osobitnej pozornosti dávame aj podklady pre organistov: Nové a hudobne upravené odpovede ľudu, ktoré obsahujú notové podklady pre odpovede v dialogoch, ktoré doteraz v misáli neboli zhudobnené, ako aj upravené trojité Amen.

Nové vydanie Obradu birmovania

Nakoľko uplynulo už 45 rokov od vydania Obradu birmovania v slovenskom jazyku (1976), Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pripravila jeho revidované vydanie.
V novom vydaní Obradu birmovania sa zohľadnili zmeny v terminológii podľa aktuálnych liturgických kníh, upravené boli úvodné poznámky a texty biblických čítaní sú uvedené podľa súčasného znenia Lekcionárov. Obnovený Obrad birmovania sa stáva záväzným pre diecézy Slovenska od 1. januára 2022. 

Kniha katechéz o svätej omši

Liturgická komisia KBS pri príležitosti uvedenia obnoveného vydania Rímskeho misála dáva bezplatne k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši.
Publikácia s názvom Eucharistia utvára Cirkev je prekladom katechéz pátra Ildebranda Scicoloneho, OSB, ktorý je emeritným profesorom Pápežského liturgického inštitútu v Ríme a zároveň jeho bývalým moderátorom.
Publikácia je bezplatne dostupná na tejto stránke.

Nový spevník responzóriových žalmov na Cezročné obdobie

Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a univerzitné vydavateľstvo VERBUM koncom roka 2020 vydali spevník responzóriových žalmov na všedné dni (férie) Cezročného obdobia (I. cyklus), ktorého zostavovateľmi sú prof. Rastislav Adamko a Mgr. Jozef Horvát. Dielo je zavŕšením niekoľkoročného procesu editovania a komponovania žalmových spevov a ponúka obohatenie hudobnej stránky omšovej liturgie.
Kliknite pre viac informácií.