Slávenie Veľkonočného trojdnia podľa tretieho vydania Rímskeho misála

Tretie vydanie Rímskeho misála, ktoré sme začali používať v tomto roku, obsahuje v slávení Veľkonočného trojdnia viacero zmien. V samotnom treťom typickom latinskom vydaní boli výrazne rozšírené rubriky – obohatené na základe Ceremoniála biskupov a Obežníka o príprave a slávení Veľkonočných sviatkov. Na mnohých miestach rubriky presnejšie opisujú obrady, ale vykonané boli aj niektoré zmeny oproti druhému vydaniu.
V slovenskom treťom vydaní Rímskeho misála boli tiež upravené niektoré texty z dôvodu presnejšieho prekladu.
Liturgická komisia KBS pripravila prehľad najvýznamnejších úprav, ktorý je dostupný na tejto stránke.

Požehnaný Boh – vysvetlenie

V novom slovenskom vydaní Rímskeho misála, ktoré používame od začiatku tohto roka, došlo k viacerým významným zmenám. Medzi väčšie zmeny týkajúce sa aj textov ľudu, patrí úprava prekladu výrazu „benedictus Deus“. Doterajší preklad „zvelebený Boh“ bol v novom vydaní misála upravený na „požehnaný Boh“.
Liturgická komisia KBS dostáva viacero otázok k tejto zmene, preto bol pripravený podrobnejší komentár, ktorý sa nachádza v tomto článku.

Aktuálne informácie k uvedeniu nového Rímskeho misála

Nové slovenské vydanie Rímskeho misála sme začali používať 1. januára 2022.
Na stránke Liturgickej komisie KBS sú aktuálne informácie:
Usmernenie k uvedeniu tretieho slovenského vydania Rímskeho misála
Prehľad zmien textovej časti misála
a Úpravy notovej časti misála.

Do osobitnej pozornosti dávame aj podklady pre organistov: Nové a hudobne upravené odpovede ľudu, ktoré obsahujú notové podklady pre odpovede v dialogoch, ktoré doteraz v misáli neboli zhudobnené, ako aj upravené trojité Amen.

Nové vydanie Obradu birmovania

Nakoľko uplynulo už 45 rokov od vydania Obradu birmovania v slovenskom jazyku (1976), Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pripravila jeho revidované vydanie.
V novom vydaní Obradu birmovania sa zohľadnili zmeny v terminológii podľa aktuálnych liturgických kníh, upravené boli úvodné poznámky a texty biblických čítaní sú uvedené podľa súčasného znenia Lekcionárov. Obnovený Obrad birmovania sa stáva záväzným pre diecézy Slovenska od 1. januára 2022. 

Kniha katechéz o svätej omši

Liturgická komisia KBS pri príležitosti uvedenia obnoveného vydania Rímskeho misála dáva bezplatne k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši.
Publikácia s názvom Eucharistia utvára Cirkev je prekladom katechéz pátra Ildebranda Scicoloneho, OSB, ktorý je emeritným profesorom Pápežského liturgického inštitútu v Ríme a zároveň jeho bývalým moderátorom.
Publikácia je bezplatne dostupná na tejto stránke.