Nový spevník responzóriových žalmov na Cezročné obdobie

Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a univerzitné vydavateľstvo VERBUM koncom roka 2020 vydali spevník responzóriových žalmov na všedné dni (férie) Cezročného obdobia (I. cyklus), ktorého zostavovateľmi sú prof. Rastislav Adamko a Mgr. Jozef Horvát. Dielo je zavŕšením niekoľkoročného procesu editovania a komponovania žalmových spevov a ponúka obohatenie hudobnej stránky omšovej liturgie.
Kliknite pre viac informácií.

Dotlač Lekcionára IV.

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pripravila upravenú dotlač feriálneho Lekcionára IV.
Lekcionár IV. obsahuje omšové čítania v Cezročnom období (druhý cyklus v párnom roku), ako aj čítania a spoločné čítania na sviatky a spomienky svätých pripadajúce do tohto obdobia, ktoré boli doplnené podľa najnovšieho liturgického kalendára. 
Zakúpiť si ho je možné v ktorejkoľvek predajni alebo internetovom obchode s náboženskou literatúrou.
Lekcionár si možno tiež zakúpiť v internetovom kníhkupectve zachej.sk. Kňazi a iné zasvätené osoby majú 12% zľavu, ktorú si je potrebné uplatniť pri registrácii v zmysle pokynov uvedených na stránke obchodu (https://www.zachej.sk/zasvateni/).

Kniha katechéz o svätej omši

Liturgická komisia KBS v spolupráci s Teologickou fakultou KU v Košiciach vydala knihu katechéz o svätej omši. Publikácia s názvom "Eucharistia utvára Cirkev" je prekladom katechéz pátra Ildebranda Scicoloneho, OSB, ktorý je emeritným profesorom pápežského liturgického inštitútu v Ríme a zároveň jeho bývalým moderátorom.
Katechézy sú rozdelené do dvoch častí:
V prvej sú predstavené niektoré doktrinálne pohľady na slávenie Eucharistie so snahou odpovedať na otázky: čo sa slávi, kto slávi, prečo sa slávi a ako sa slávi.
V druhej časti je vysvetlený obrad svätej omše na základe inštrukcií Všeobecných smerníc Rímskeho misála. 

Dotlač pohrebných obradov

Spolok svätého Vojtecha vydal opäť publikáciu Pohrebné obrady, ktorá bola už veľmi žiadaná. Svojím obsahom zohľadňuje nové pastoračné potreby a vystihuje miestne zvyky, ako to požadoval Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii o liturgii Sacrosanctum concilium. 
Liturgická kniha Pohrebné obrady je dostupná v obchodnej sieti SSV a internetovom obchode eVojtech.sk.