Prehľad zmien textovej časti Rímskeho misála

V roku 2002 bolo vydané tretie vydanie Rímskeho misála v latinčine, v ktorom sa vykonali niektoré úpravy a vložili potrebné dodatky. Konferenciám biskupov pripadla úloha upraviť doteraz používané texty, aby boli vernejšie latinskému originálu, a tak pripraviť verné a presné nové vydania Rímskeho misála v národných jazykoch.

Korekcie sa dotkli aj hudobnej – notovej – stránky Rímskeho misála.

Aspoň na najvýznamnejšie zmeny v novom slovenskom vydaní misála chceme upozorniť v nasledujúcich riadkoch.