Nahrávky spevov celebranta

Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravila vzorové nahrávky spevov celebranta podľa nového vydania Rímskeho misála.
Spevy naspieval Peter Pekarčík.

Dlhší veľkonočný chválospev

 

Úvodné obrady I. – modus DO

Úvodné obrady II. – modus DO

Úvodné obrady III. – modus DO

Úvodné obrady I. – modus RE

Úvodné obrady II. – modus RE

Úvodné obrady III. – modus RE

Úkon kajúcnosti

Kolekta – jednoduchý nápev A (modus DO)

Kolekta – jednoduchý nápev B (modus DO)

Kolekta – slávnostný nápev (modus RE)

Modlitba nad obetnými darmi

Prefácia Veľkonočná I. – jednoduchý nápev

Prefácia Veľkonočná I. – slávnostný nápev

Tretia eucharistická modlitba (po konsekráciu)

Tretia eucharistická modlitba (po konsekrácii)

Skrze Krista

Výzva k Modlitbe Pána I.

Výzva k Modlitbe Pána II.

Výzva k Modlitbe Pána III.

Embolizmus po Modlitbe Pána

Obrad pokoja

Výzva „Pokoj Pánov“

Výzva „Dajte si znak pokoja“

Hľa, Baránok Boží

Záverečné obrady + prepustenie ľudu I. – modus DO

Prepustenie ľudu II. – modus DO

Prepustenie ľudu III. – modus DO

Prepustenie ľudu IV. – modus DO

Slávnostné požehnanie – modus DO

Záverečné obrady + prepustenie ľudu I. – modus RE

Prepustenie ľudu II. – modus RE

Prepustenie ľudu III. – modus RE

Prepustenie ľudu IV. – modus RE

Slávnostné požehnanie – modus RE