Spevy ľudu

  • Návrat k latinskej podobe aklamácie Amen pri spevoch v mode RE, kde oblúčik je na slabike „men“.

  • Táto úprava si vyžaduje aj zmenu melódie trojnásobného Amen, ktoré sa zvyčajne spieva v závere doxológie eucharistickej modlitby:

    K tejto zmene boli pripravené nové notové podklady pre organistov, ktoré sú dostupné na stiahnutie na tomto odkaze.

  • Pri aklamáciách po premenení využitie nápevov z Liturgického spevní­ka I (ďalej LS I) a vynechanie doteraz používaného nápevu z hymnu Teba Bože chválime, ktorý svojou melodikou nezapadá do celkovej melodickej koncepcie kánonu.

  • Pri Modlitbe Pána využívanie výlučne nápevov z LS I. Dôvodom sú mnohé adaptačné chyby v tzv. gregoriánskom slávnostnom nápeve.